Danezii cumpara terenuri agricole in Romania

0
272

Om AgRoDan-Invest.

AgRoDan-Invest er et dansk selskab under stiftelse. selskabet ønsker at investere i landbrug i Rumænien. Forholdene for landbrug er gunstige grundet en høj kvalitet af landbrugsjord (se jordprøver), der endnu kan erhverves til overkommelige priser. Samtidig forventes jordpriserne i Rumænien at stige 25 –35 % årligt i den nærmeste fremtid.
Desuden er Rumænien indtrådt i EU, hvilket giver gode muligheder for støtte til etablering af landbrug.

Indledningsvis vil selskabet starte med planteavl og snarest muligt herefter etablere svineavl, der er attraktivt i Rumænien. Dette fordi salgsprisen er højere end i Danmark og at produktionsprisen er væsent-lig lavere. Hertil kommer at der udbetales ca 400 kr pr slagtesvin, der er produceret og forbruges i Rumænien.

Der er ingen garanti for hvor længe denne tilskudsordning vil være gældende, men baggrunden for tilskuddet er at Rumænien for tiden importerer ca 70% af det svinekød der forbruges i landet hvilket na-tionaløkonomisk er en uholdbar situation. Dette forsøger Rumænien at rette op på via nævnte tilskudsordning i samarbejde med EU.

Med henblik på at etablere ovenstående initiativer efter dansk landbrugs effektive principper ønsker AgRoDan-Invest at drive et ren-tabelt og afkastgivende selskab til gavn for såvel rumænerne som de danske ejere.

Lasă un răspuns