HRAMUL PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE DIN ODENSE-DUMINICĂ, 8 AUGUST

0
424

Iubiţi fraţi întru Hristos Domnul nostru, Duminică, 8 august, este prilej de mare bucurie în parohia noastră ortodoxă română din Odense, fiind săvârşirea Dumnezeieştii Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur cu prilejul hramului, „Schimbarea la Faţă a Domnului” (6 august) şi „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ Hozevitul Românul” (5 august). Sfânta Liturghie se va săvârşi în catedrala Sankt Albani din Odense (adresa: Adelgade 1, 5000, Odense Centru), începând cu orele 14. Amintirea momentului Schimbarii la Faţă a Domnului în Muntele Tabor, precum şi vieţuirea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul în pustiul Hozeva, din apropierea Ierihonului biblic, sunt prilej de călătorie duhovnicească prin Ţara Sfântă, purtaţi de duhul rugăciunii şi pătrunşi de iubirea întâlnirii tainice cu Hristos în Biserică. Sfântul Ioan Iacob Hozevitul este singurul sfânt român ale cărui moaşte se află în Ţara Sfântă, la mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul din pustiul Hozevei, aflat între Ierusalim şi Ierihon.

Fiind singurul praznic împărătesc al Domnului pe timp de vară, „Schimbarea la Faţă a Domnului” este un model pentru noi şi totodată o invitaţie de a-L urma tainic pe Hristos pentru a ne transfigura şi noi lăuntric, în contextul în care, deşi trăim în această lume, în Hristos trebuie să ne înstrăinăm de lume şi să ne detaşăm de deşertăciunea acestei vieţi, căutând mai întâi Împărăţia Cerurilor, şi apoi să ne gândim la aspectele materiale ale vieţii.
Sfânta Liturghie va fi urmată apoi de săvârşirea  Tainei Sfântului Botez pentru doi prunci din parohia noastră, iar apoi de o agapă creştină, unde sunteţi invitaţi cu toţii întru bucuria întâlnirii cu Hristos şi iubirii dintre fraţi.
 
Cei ce au bucuria de a contribui la agapa creştină cu daruri de post, sunt bineveniţi.
În final, pentru a anticipa taina dumincii ce va să vie, vă invităm să urmariţi următorul film despre plaiurile unde s-a nevoit întru Hristos Sfântul Ioan Iacob Hozevitul:
 
 
Întru Hristos,
cu pace şi bucurie,
Pr.Drd.Mihai Hornicar

Lasă un răspuns