Idei de investiții din Danemarca pentru Moldova

0
322

La 27 mai, 2011, excelența sa, Dl. Michael Sternberg, Ambasador al Regatului Danemarcei la București, a efectuat o vizită de lucru la ANRCETI, în cadrul căreia Dlui a avut o întrevedere cu Dl Sergiu Sîtnic, Directorul ANRCETI, Dna Ala Baidauz, Sef Direcție Reglementare Tehnică și Standardizare şi Mariana Braescu, specialist principal Serviciul Relații Internaționale și Integrare Europeană.

În special, Dl Sternberg a vorbit despre intenția țării sale de a delega în Moldova, în luna octombrie 2011, un grup de reprezentanți ai unor companii daneze – potențiali investitori, pentru a lua cunoștință de posibilitățile de a investi în diferite domenii, aceștia urmând să participe atât la o conferință generală la nivel ministerial cât și la întrevederi bi-laterale cu reprezentanți ai companiilor din diferite domenii, inclusiv domeniul TIC.

Dl. Sternberg a venit și cu ideea că ar fi posibil de a construi în Moldova, în baza investițiilor unor companii din Danemarca, o fabrică producătoare de „Smart Cards” – card-uri similare cu cele bancare, care conțin chipuri și care sunt capabile de a depozita si utiliza diverse informații pentru aplicații de marketing.

Dl Sîtnic a subliniat importanța investițiilor străine pentru sectorul TIC și a venit cu o informație amplă despre implementarea diferitor sisteme și aplicații informaționale în Republica Moldova, menționând despre existența Centrului de Guvernare Electronică, implementarea semnăturii digitale, a registrelor de stat a persoanelor fizice și juridice și a declarațiilor fiscale on-line, serviciile mobile 3G și pregătirea pentru implementarea serviciilor 4G în viitorul apropiat.

De asemenea, Dl Sîtnic și Dl Sternberg au convenit la idea că, deoarece comunicațiile fără fir sunt comunicațiile viitorului, care vor favoriza dezvoltarea tuturor domeniilor și vor crea locuri de muncă, ar fi util și oportun de a iniția o colaborare între instituţiile superioare, precum Universitatea tehnică a Moldovei, Facultatea de Telecomunicații și Universitatea din Aalborg, Danemarca, în ceea ce privește efectuarea unor cercetări științifice comune în domeniul comunicațiilor fără fir, schimbului de experiență între specialiști precum și deschidere unei specialității noi în cadrul Facultății de telecomunicații – telecomunicații fără fir, cu acceptul și susținerea Ministerului Educației din Moldova.

Domnul Ambasador, de asemenea, și-a manifestat interesul față de intenția Republicii Moldova de a implementa portabilitatea numerelor telefonice, în special față de programul de implementare si procedura de selectare a operatorului bazei de date centralizate, menționând ca Danemarca este printre primele țări Europene care a implementat portabilitatea numerelor și dispune de o experiență considerabilă în acest sens.

Dl. Sergiu Sîtnic a menționat despre importanța preluării celor mai bune practici în acest domeniu de la țările care au realizat deja portabilitatea numerelor și a informat înaltul oaspete despre procesul de pregătire pentru acest exercițiu, inclusiv elaborarea actelor normative, termenii și etapele preconizate pentru aceasta.

Vizita înaltului oaspete s-a încheiat cu consimțământul ambelor părți de a se întruni în luna octombrie 2011, în speranța de a contribui la stabilirea unei colaborări fructuoase în domeniul comunicațiilor electronice și tehnologiei informației.

 

 

Idei de investiții din Danemarca pentru Moldova

Lasă un răspuns