Puscariile din Danemarca erau pâna acum pline de infractori din Romania. De astazi vor si mai pline. Curtea Suprema daneza refuza sa aprobe trimiterea borfasilor români sa-si execute pedepsele în Romania, pentru ca în închisorile românesti nu sînt conditii umane

0
719

Patru români, trei femei si un barbat, tocmai au scapat de cosmarul puscariilor românesti. Vor executa pedepsele în Danemarca pentru ca la români în pârnaie Conventia Drepturilor Omului, articolul 3, e doar o cioacă.

Højesteret: Rumænere skal ikke udleveres til strafforfølgelse i deres hjemland

Højesteret bremser i principiel sag udleveringer til Rumænien på grund af dårlige forhold i landets fængsler. Tre rumænske kvinder og en rumænsk mand skal ikke udleveres til deres hjemland, som Justitsministeriet og Østre Landsret ellers havde afgjort.

Der er tale om to forskellige sager, men Højesteret har taget stilling til, om det ville være i strid med udleveringsloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at udlevere de rumænske statsborgere.

På baggrund af de oplysninger påpeger Højesteret, at der er god grund til at tro, at de fire rumænere ville komme til at afsone en del af en eventuel fængselsstraf i overbelagte halvåbne eller åbne fængsler, hvor de kun var garanteret et personligt rum på to til tre kvadratmeter.

– På den baggrund fastslog Højesteret, at der var en reel risiko for, at afsoning af fængselsstraffen i Rumænien i en del af tiden ville komme til at ske under forhold, der ville være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, står der i kendelserne.

De tiltalte har påberåbt sig, at forholdene i de rumænske fængsler ikke lever op til menneskerettighedskonventionens bestemmelse om, at ingen må udsættes for umenneskelig eller nedværdigende behandling.

http://www.dr.dk/nyheder/indland/hoejesteret-rumaenere-skal-ikke-udleveres-til-strafforfoelgelse-i-deres-hjemland

Lasă un răspuns