Balega de cal va incalzi comuna Fredensborg. Danezii au mai gasit un mod de producere a bioenergiei

0
329

(in curs de traducere)


Hestepærer skal varme Fredensborg op.

Bliver Fredensborg frikommune, kan det åbne for nye muligheder inden for biomass.

Fredensborg er en af de mest hesterige kommuner i landet. Det giver ikke bare fornøjelse for en masse mennesker omkring ridesporten – det producerer også en hel del hestepærer. De har hidtil udgjort en uudnyttet kilde til energi, idet hestepærer kan forbrændes.
„Det er jo indlysende, at 3-4.000 dyr udgør en væsentlig kilde til den økologiske stofomsætning i naturen. Der produceres simpelthen meget store mængder af biomasse i form af hestemøg,” forklarer viceborgmester Ulla Hardy-Hansen (C).
Men da hestepærerne i lovmæssig forstand er affald, har det begrænset, hvad de har kunnet bruges til. Bioforgasses de og spredes over landbrugsjord, bidrager de kun minimalt til jordforbedring. Forbrændes hestepærerne, udløser det en afgift, der gør processen uinteressant. Nu skal det imidlertid være slut med at spilde hestepærerne, hvis det står til Ulla Hardy-Hansen.
„Det virker helt uforståeligt ikke mindst, når den selv samme hestegødning i vore nabolande i meget stort omfang tillades afbrændt uden nogen form for økonomiske restriktioner,” mener hun.

Frikommune åbner op

Bliver Fredensborg frikommune, åbner det derimod nogle helt nye muligheder for at udnytte energien i hestenes efterladenskaber.
„Frikommunen er jo netop sat i verden for at omgå hæmmende regler og unødig bureaukrati. Vi er i forvejen erklæret klimakommune, og det ville være helt naturligt, hvis vi tog initiativ til at udnytte denne helt CO2-neutrale biomasse optimalt,” vurderer Ulla Hardy-Hansen, der ikke står alene med den tanke.
Borgmester Thomas Lykke Pedersen (A) er nemlig også positivt indstillet over for idéen med at opvarme eksempelvis kommunale skoler og sportshaller med miljørigtigt brændstof som biomasse fra hestegødning.

Thomas Lykke Pedersen har allerede drøftet mulighederne med Nordforbrændingen.
„Jeg ved, at vore kollegaer i Hjørring har forsøgt forbrænding af affald fra kreaturstalde, og resultatet, som jeg har fået oplyst, er positive,” siger Thomas Lykke Pedersen.
„Jeg vil arbejde for, at vi drøfter mulighederne i forbindelse med teknologiovervejelserne i energiplanen for Fredensborg og Hørsholm, som er ved at blive færdiggjort,” siger borgmesteren.
Og potentialet er stort. 40 hestes efterladenskaber kan opvarme ca. 2.500 etagekvadratmeter.

Lasă un răspuns