Cooperarea Româno – Daneză

0
451

Programul DANCEE de asistenţă daneză pe probleme de mediu în Europa de Est

Incepand din anul 1991 Ministerul Mediului si Energiei din Danemarca a contribuit la protejarea mediului si a naturii in tarile din Europa Centrala si de Est, sprijinind astfel limitarea poluarii regionale si globale.

In 1997 Ministerul Mediului si Energiei din Danemarca a anuntat ca programul danez de asistenta pentru tarile candidate din Europa centrala si de est va sprijini procesul de aderare la UE. Asistenta daneza este acordata in cadrul programului DANCEE, program administrat de Agentia Daneza pentru Protectia Mediului (DEPA).

In anul 2000 DEPA a revizuit strategia DANCEE punandu-se accentul pe asistarea tarilor candidate in adoptarea si implementarea acquis-ului de mediu, intarind astfel impactul asistentei daneze de mediu in tarile beneficiare.

Noua Strategie DANCEE 2001-2006 reprezinta cadrul elaborarii acestui Program Ţară. Programul defineste obiectivele asistentei DANCEE in Romania si acopera o perioada de 3 ani, 2002-2004. Este prezentata situatia Romaniei referitoare la aderarea la UE precum si un numar de probleme specifice de mediu din tara. Sunt descrise realizarile de pana acum din cadrul cooperarii romano-daneze precum si tipurile de asistenta oferite de alti donatori.

Programul Tara concentreaza asistenta daneza in Romania in acele domenii in care se poate obtine un progres maxim in procesul de aderare si in beneficiul mediului. Programul defineste un numar de directii prioritare pentru asistenta bilaterala daneza in urmatorii trei ani.

[sus]

Principii si obiective de baza pentru asistenta DANCEE

Obiectivele generale ale Strategiei DANCEE aprobate in 2001 sunt:

·         Asistarea tarilor din Europa de est candidate la UE in protectia mediului si a naturii prin sprijinirea eforturilor in procesul de adoptare a acquis-ului comunitar de mediu si in implementarea conventiilor internationale de mediu;

·         Asistarea tarilor NIS si a altor tari din Europa centrala si de est care nu sunt candidate la UE, in efortul de armonizare a legislatiei interne cu acquis-ul de mediu si in efortul lor de a:

         limita poluarea care reprezinta un risc pentru starea de sanatate a populatiei;

         limita poluarea regionala si globala;

         proteja natura si biodiversitatea;

         respecta conventiile internationale de mediu.

 ·         Contribuie la o dezvoltare politica si economica “curata” prin:

         sprijinirea dezvoltarii unei economii de piata si democratice prin implicarea activa a publicului, a sectorului privat si a ONGurilor in procesul de luare a deciziilor legate de protectia mediului, si

         sprijinirea integrarii elementelor de mediu in planurile si politicile relevante de dezvoltare sectoriala.

·         Promoveaza transferul informatic si tehnologic din Danemarca in tarile cu care coopereaza.

 Noua Strategie DANCEE identifica directiile prioritare, care sunt:

 •  Directii prioritare sector-specifice:

·         Calitatea apei si alimentarea cu apa potabila

·         Calitatea aerului

·         Managementul deseurilor

·         Managementul resurselor naturale

·         Controlul poluarii chimice

 •  Directii ce nu sunt sector-specifice:

·         Intarirea institutionala

·         Asistenta pentru participarea publica in luarea deciziilor de mediu

·         Intarirea responsabilitatii sectorului privat si implicarea in protectia mediului.

Fondurile daneze sunt alocate nu numai pentru asistenta tehnica ci si pentru investitii, avandu-se in vedere costurile ridicate care le implica implementarea cerintelor de mediu ale UE.

La implementarea proiectelor identificate si convenite sunt invitate sa participe firme daneze de consultanta, intreprinderi cu specific in protectia mediului, organizatii sau autoritati care au capacitatea de a aduce cea mai buna contributie in proiectele specifice.

Politica DANCEE are ca scop intarirea capacitatii locale prin implicarea expertilor locali in activitatile proiectelor si prin proiecte care au ca obiectiv intarirea capacitatii institutionale. Proiectele pot fi prezentate sub forma de aplicatii sau pot fi elaborate de DEPA in vederea licitarii, conform procedurilor incluse in DANCEE Project Cycle Management Manual (1999).

Partenerul direct in programul danez de asistenta in domeniul mediului in tarile din Europa centrala si de est este ministerul responsabil cu dezvoltarea si implementarea politicii de mediu.

[sus]

Cooperarea romano-daneza in domeniul protectiei mediului

In luna ianuarie 1994 s-a semnat un Acord pe o perioada de 5 ani intre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului din Romania si Ministerul Mediului si Energiei din Danemarca. Acordul stipuleaza decizia de a dezvolta cooperarea dintre cele doua tari in domeniul protectiei mediului si specifica principalele domenii de cooperare.

Programul Tara aprobat in 1997 descrie cadrul acestei cooperari si modelul pentru selectarea si implementarea diferitelor proiecte.

Noul Acord pe 5 ani dintre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului din Romania si Ministerul Mediului si Energiei din Danemarca a intrat in vigoare in luna octombrie 2000. Acordul stipuleaza dorinta de a continua cooperarea in domeniul protectiei mediului in scopul reducerii poluarii transfrontiera, a dezvoltarii si implementarii unor solutii de imbunatatire a starii mediului si in scopul protejarii si utilizarii rationale a resurselor naturale.

Principalele domenii ale cooperarii sunt:

·         Protectia poluarii aerului, solului si padurilor;

·         Reducerea poluarii aerului cauzata de productia de energie cat si de intreprinderi;

·         Managementul apelor si protectia apelor subterane;

·         Controlul si combaterea poluarii marine;

·         Managementul deseurilor;

·         Conservarea naturii;

·         Instruirea in domeniul mediului, educatie si cooperare stiintifica;

·         Aspecte legale, institutionale si economice privind managementul mediului.

 Acest Program Ţară actualizeaza versiunea veche aprobata in 1997. Bazat pe noua Strategia DANCEE si pe noul Acord bilateral, Programul Tara defineste prioritatile pentru asistenta daneza de mediu in 2002-2004.

 Rezumatul proiectelor conform noii Strategii:

 A.     Directii sector-specifice

1.Imbunatatirea calitatii aerului: industria cimentului (Deva si Bicaz), industria mobilei (Bucuresti, Campeni si Sibiu), industria chimica (Savinesti), termocentrale (Mintia, Isalnita, Brazi), sisteme centralizate de incalzire (Giurgiu, Oltenita, Tasca-Neamt).

2.Protectia calitatii apei si alimentari cu apa

 • Sisteme de alimentare cu apa (Craiova, Rimnicu-Valcea, Breaza)

 • Tratarea apelor uzate (Arad, Brasov, Constanta, Mangalia, Craiova, Piatra-Neamt, Roman, Suceava, Valea Jiului)

3.Managementul deseurilor (Piatra-Neamt, Odorheiu-Secuiesc)

4.Gestionarea resurselor naturale (Rezervatia Naturala  Ceahlau)

 B. Directii sectoriale care nu sunt specifice

1.Intarirea institutionala (MAPM, Inspectoratul pentru Protectia Mediului Piatra-Neamt)

2.Asistenta pentru participarea publica (finantarea unor proiecte ale ONGurilor)

3.Implicarea sectorului privat (industria cimentului/mobilei/chimica/hartiei).

[sus]

Evolutia asistentei daneze de mediu pentru Romania

Intre 1993 si 2001, DEPA a alocat aprox. 265 mil. DKK (30 mil. USD) pentru un numar de 64 de proiecte. Fondurile au fost folosite atat pentru asistenta tehnica (91 mil. DKK, 10 mil. USD) cat si investitii directe (168 mil. DKK, 20 mil. USD). Au fost atrase suplimentar prin cofinantare 116 mil. USD atat din surse interne cat si externe (UE, BERD, BEI, etc.).

   

Cooperare româno-daneză în judeţul Neamţ

Proiectele realizate în judeţul Neamţ cu co-finanţare din partea DEPA:

·         Reducerea emisiilor de pulberi prin utilizarea filtrelor FL-Schmidt la SC MOLDOCIM SA Bicaz  Proiectul s-a derulat în două etape, câte una pentru fiecare linie de producţie. Electrofiltrul primei linii a fost pus în funcţiune la 15 decembrie 1998.

În anul 2002 a fost pus în funcţiune un sistem de desprăfuire similar la răcitorul grătar al liniei a doua de fabricaţie.

În cadrul acestei investiţii au fost echipate sursele de emisie de la răcitoarele grătar, care împreună cu lucrările de modernizare a celorlalte instalaţii de purificare a gazelor rezultate din procesul de fabricaţie a cimentului au determinat încadrarea emisiilor de pulberi în limitele CMA.

Valoarea totală a investiţiei acestui proiect este de 1.900.000 USD, din care contribuţia daneză   380.000 USD.  

[sus]

·       Conservarea biodiversităţii şi reconstrucţia ecologică a Parcului Naţional Ceahlău – faza I

Proiectul a fost derulat  în cooperare cu Consiliul Judeţean Neamţ. O contribuţie importantă la realizarea acestui proiect au avut-o şi : Inspectoratul de Protecţie a Mediului Neamţ, Direcţia Silvică Neamţ, Academia Română de Ştiinţe, Muzeul de Ştiinţe ale Naturii Piatra Neamţ, ONG-urile locale.

Obiectivul general al proiectului  a fost dezvoltarea unei administrări durabile în Rezervaţia Naturală Ceahlău. Obiectivele imediate au fost:

·         îmbunătăţirea administrării Rezervaţiei în beneficiul conservării biodiversităţii

·         optimizarea potenţialului turistic prin practici manageriale economice şi de mediu susţinute.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului s-au realizat următoarele:

          delimitarea şi inscripţionarea zonei rezervaţiei naturale

          confecţionarea şi instalarea semnalelor de avertizare şi ghidare în masiv

          realizarea indicatoarelor pentru traseele turistice şi amenajarea locurilor de popas turistice

          reamenajarea a trei dintre cabanele montane

          realizarea construcţiei şi amenajarea centrelor de informare şi supraveghere a muntelui de la Durău şi Izvoru Muntelui

          instruirea personalului din serviciul de pază din Durău şi dotarea acestora cu echipament corespunzător

Valoarea totală a proiectului este de 1.088.000 USD, din care contribuţia DEPA de 800.000 USD iar restul contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ.

·         Haldă ecologică şi colectarea selectivă a deşeurilor în municipiul Piatra Neamţ  

Obiectivul general al proiectului  cofinanţat de DEPA, având ca beneficiar Primăria Piatra Neamţ a fost înfiinţarea unui nou depozit ecologic pentru deşeuri menajere . Implementarea s-a realizat în două etape:

1.      Implementarea unui proiect pilot pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere, pentru care s-au instalat, în zona pilot (implicând 2200 locuitori), containere separate pentru diferite tipuri de deşeuri (sticlă, hârtie, plastic,menajere organice)  

Căsuţe noi de lemn pentru containerele de deşeuri

Vechiul depozit pentru deşeuri solide al mun. Piatra Neamţ

2.      Realizarea noului depozit ecologic.  Prima alveolă ce s-a realizat are un volum de 32 000 m3 şi asigură un timp de umplere de 7-8 ani. Depozitul este prevăzut cu două membrane de protecţie (una din geotextil  şi una din polietilenă), filtru dublu invers din materiale granulare , sistem de drenaj  prin care  apele colectate din incinta depozitului sunt  dirijate la staţia de epurare a municipiului Piatra Neamţ printr-o conductă de 1,3 km.

Depozitul ecologic a fost finalizat în luna mai 2000. Valoarea donaţiei daneze a fost de  

5689050 DKK.

 

[sus]

 

Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu la SC Fibrex SA Săvineşti

Proiectul a fost demarat în 1997 şi a fost dezvoltat în două faze. Pentru prima fază (identificarea proiectului şi structurarea celor 4 subproiecte) contribuţia daneză a fost de 700 000 DKK.

A fost implementat primul subproiect ce vizează monitorizarea emisiilor de poluanţi atmosferici. Valoarea donaţiei daneze, constând în echipamente de măsurare şi instruirea personalului, este de 4 100 000 DKK .

Echipamentul multiparametric este destinat determinării concentraţiilor la emisie în regim de măsurătoare continuă a indicatorilor : NH3, SO2, NO, NO2 şi O2.

În trim. IV 2000 s-a demarat programul propriu-zis de măsurători, cu investigarea a două din cele mai importante surse de emisie din cadrul Diviziei chimice.

Rezultatele determinărilor sunt utilizate la stabilirea măsurilor cu caracter tehnic şi tehnologic şi la orientarea investiţiilor de mediu ale unităţii în direcţia celor mai eficiente căi de reducere a impactului poluator asupra atmosferei exercitat de instalaţiile de producţie de la S.C. Fibrexnylon SA.

Implementarea ultimelor 2 subproiecte a fost suspendată.

 ·         Întărirea capacităţii instituţionale a Inspectoratului de Protecţie a Mediului  Neamţ

Proiectul a inclus elaborarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Neamţ şi întărirea capacităţii instituţionale a IPM Neamţ.

Obiectivele proiectului au fost :

         Îmbunătăţirea activităţii de inspecţie, reglementare şi monitorizare a calităţii factorilor de mediu

         Cunoaşterea legislaţiei de mediu a Uniunii Europene şi revizuirea procedurilor de inspecţie şi reglementare

         Dotarea cu echipamente de măsură şi control necesare unei mai bune cunoaşteri a calităţii factorilor de mediu

         Instruirea personalului tehnic.

      În cadrul proiectului IPM Neamţ a fost dotată cu :

         un autolaborator cu echipament pentru recoltarea probelor la emisii, aparatură pentru determinarea conţinutului de oxigen, dioxid de carbon, echipament de protecţie şi securitate la recoltare etc.

         un spectrofotometru cu absorbţie atomică, asistat de calculator, cu posibilitatea determinării a 14 metale grele.

         două calculatoare Pentium II, un scanner şi un fotocopiator.

Valoarea donaţiei daneze pentru prima etapă a proiectului care s-a finalizat la începutul anului 2000 a fost de 510.000 USD.  

 • Întărirea capacităţii instituţionale a IPM Piatra Neamţ – faza  II

Obiectivul general al proiectului a fost de a continua întărirea capacităţii instituţionale a IPM P.Neamţ Obiectivul de dezvoltare a asigurat abilitatea IPM de a-şi consolida activitatea în cadrul Comitetului de Coordonare , inclusiv dezvoltarea viitoare a PLAM şi de a dezvolta procedurile de administrare care să asigure capabilitatea IPM de a se conforma Directivelor UE adaptate condiţiilor din România.

În cadrul acestei faze IPM a fost dotată cu :

o       10 calculatoare Pentium III, 2 calculatoare Pentium IV şi 1 server, conectate în reţea cu calculatoarele deja existente

o       un autoturism de teren pentru intervenţii în situaţii de poluări accidentale dotat cu echipamente de protecţie şi comunicaţie

o       un sonometru pentru determinarea nivelului de zgomot

o       o cameră digitală

o       un scaner, un laptop şi un proiector

 

  Componentele proiectului au vizat :

 • Îmbunătăţirea managementului IPM

 • Gestionarea bazelor de date, implementarea sistemului geografic internaţional (GIS)

 • Conştientizarea ecologică şi accesul publicului la informaţia de mediu (realizarea paginii web, înfiinţarea camerei de relaţii cu publicul)

 • Implementarea sistemului de control al calităţii în laborator

 • Dotare şi instruire pentru acţiuni în cazul poluărilor accidentale

 • Cursuri de instruire pentru implementarea legislaţiei UE în sectorul poluării industriale

 • Cursuri de instruire vizând programele de conformare pentru industriile aflate în procesul de privatizare

          Valoarea fazei a II-a a proiectului a fost de 664.200 USD.  

[sus]

         Proiect demonstrativ de utilizare a rumeguşului în localitatea Taşca  

   

Proiectul a constat  în instalarea unei centrale termice pe bază de rumeguş cu o capacitate de 2,5 MW şi demonstrează posibilitatea utilizării ecologice a unei resurse energetice valoroase, considerată ca deşeu, pentru obţinerea de agent termic şi apă caldă menajeră. Valoarea totală a proiectului a fost de 9.276.350 DKK din care DEPA a co-finanţat în procent de 90%, fiind vorba de un proiect demonstrativ.    
     

 • "Modernizarea staţiei de epurare a municipiului Roman"

  

      Proiectul a fost finalizat în luna aprilie a anului 2002. Valoarea totală a investiţiei este de 2.266.000 USD din care  contribuţia părţii daneze reprezintă 1.147.000 USD, restul fiind asigurat de GOSCOM Roman, beneficiarul proiectului.

 

 •  
  • Principalele obiective ale proiectului sunt:

   • Reabilitarea staţiei de pompare prin înlocuirea pompelor existente cu pompe noi;

   • Reabilitarea decantoarelor primare şi instalarea de noi pompe pentru transportul nămolului;

   • Reabilitarea bazinelor de aerare şi implementarea unui nou sistem de aerare; 

   • Reabilitarea staţiei de pompe intermediară şi a sistemului de recirculare nămol;

   • Reabilitarea decantoarelor secundare şi construirea unui nou decantor;

   • Reabilitarea sistemului de tratare şi fermentare  a nămolului , inclusiv instalaţii de deshidratare a nămolului în exces.

Suplimentar faţă de activităţile prezentate, au fost instalate noi pompe în 4 din staţiile de pompare ape uzate din municipiul Roman, eliminându-se în acest mod posibilitatea deversării unei mari cantităţi de apă uzată direct în râul Siret.

 

 • "Rumeguş 2000 – CT Taşca" – faza a II-a

 • Iniţiatorii proiectului  –  DEPA Copenhaga, Primăria Taşca, I.P.M. Piatra Neamţ.

  Proiectul este integrat în programul de gestionare a rumeguşului de pe valea Bicazului.

  A fost montat un uscător de cherestea în localitatea Taşca care va folosi energie termică de la CT – proprietatea Primăriei Taşca.

  Valoarea totală a proiectului – 1.410.000 DKK din care : 130.000 DKK finanţare din surse proprii, 1.280.000 DKK fonduri DEPA.

Lasă un răspuns