Nemmere at ansætte statsborgere fra de nye EU-lande

0
318

Fra den 1. maj 2008 bliver det enklere at ansætte medarbejdere fra de nye EU-lande.

Folketinget har vedtaget en ændring af udlændingeloven, som bl.a. indebærer, at statsborgere fra Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn (EU 10), der indgår i overenskomstdækkede ansættelsesforhold, fra den 1. maj 2008 fritages fra kravet om opholds- og arbejdstilladelse og i stedet vil blive omfattet af EU-reglerne.

Det samme gælder statsborgere fra EU 10, der ansættes inden for områder, der sædvanligvis alene er reguleret af individuelle ansættelseskontrakter (såsom forskere, undervisere, funktionærer i ledende stillinger, specialister m.v.), såfremt den ansættende virksomhed i øvrigt er dækket af gældende overenskomst.

Det betyder, at der for overenskomstdækkede ansættelsesforhold (og for ansættelse af forskere m.fl. i overenskomstdækkede virksomheder) efter 1. maj 2008:

  • ikke skal foretages anmeldelse til Udlændingeservice. I stedet skal arbejdstageren ansøge om registreringsbevis hos statsforvaltningen,
  • ikke stilles krav om minimum 30 timers ansættelse om ugen.

De nye regler træder som nævnt først i kraft den 1. maj 2008. Vejledningen på hjemmesiden og i ansøgningsskemaerne er indtil da baseret på de nuværende regler.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Erhvervskontoret i Udlændingeservice på tlf. 35 30 85 55 eller til statsforvaltningen…. Nyidanmark.dk

Lasă un răspuns