O delegatie din cadrul proiectului Salvati Copiii de Abandon si Neintegrare (SCAN) în vizita în Danemarca

0
368

O delegatie din cadrul proiectului Salvati Copiii de Abandon si Neintegrare (SCAN), din care face parte si un inspector scolar vasluian, va efectua o vizitã de studiu în Danemarca. Este vorba despre profesorul Camelia Bojescu, inspector scolar pentru limbi strãine. Aceasta se va alãtura reprezentantilor din inspectoratele scolare ale judetelor Iasi, Botosani, Maramures, Brãila si Mures, precum si celor 12 reprezentanti ai Universitãtii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi. Vizita face parte dintr-o serie de schimburi de experientã între partenerii români si danezi implicati în proiect si vizeazã elaborarea unui studiu privind prevenirea si combaterea abandonului scolar.

Cei 18 membri ai colectivului de management al proiectului SCAN vor vizita Danemarca în perioada 31 octombrie – 4 noiembrie. Scopul deplasãrii este de a face schimb de practici pentru prevenirea abandonului scolar si de a realiza un studiu comparativ pe aceastã temã între România si tara gazdã. Delegatii vor vizita mai multe institutii de învãtãmânt din orasul Holstebro si centre de sprijinire a tinerilor. De asemenea, vor participa si la dezbateri privind identificarea mãsurilor optime pentru evitarea abandonului scolar, optimizarea planurilor educationale si stabilirea unei strategii de implicare a familiei si comunitãtii în traseul educat ional al tinerilor.

Proiectul Salvati Copiii de Abandon si Neintegrare se desfã- soarã în intervalul 1 august 2010 – 31 iulie 2013 si deruleazã activitãti de formare, evaluare si, în special, de identificare si sustinere a elevilor cu risc de abandon scolar. “Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 si se înscrie în Axa prioritarã 2 “Corelarea învãtãrii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.2 “Prevenirea si corectarea pãrãsirii timpurii a scolii”. Programele de intervent ie, consiliere, orientare profesionalã, sprijinul financiar pentru elevii aflati în risc de abandon, ofertele de formare continuã pentru elevi, pãrinti, cadre didactice si alte categorii de specialisti îsi propun sã determine dezvoltarea capitalului uman, prin corelarea învãtãrii pe tot parcursul vietii cu nevoile pietei muncii”, ne-a declarat Alexandru Grigoras, responsabil comunicare SCAN din cadrul Universitãtii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi.

… 

Inspector scolar de la ISJ Vaslui, în vizita în Danemarca

Lasă un răspuns