Parintele Mihai Hornicar, preot al parohiei din Copenhaga: CUVÂNT LA DUMINICA a XXXIV-a după RUSALII- PILDA FIUL RISIPITOR

0
303

Pilda fiului risipitor este o recapitulare a întregii iconomii a mântuirii neamului omenesc. Istorisirea ei prezintă, în mod simbolic, parcursl omenirii, începând de la izgonirea lui Adam din rai şi până la Răscumpărarea realizată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Prin imagini şi fapte simbolice, Hristos ni-l descoperă pe Adam cel căzut în chipul fiului risipitor care a refuzat bucuria casei Tatălui Său, Dumnezeu Tatăl, Care îl aşezase în rai, în grădina Edenului, pentru a se desfăta duhovniceşte de cele aşezate de către Dumnezeu în ea spre folosul omului. Însă Adam a preferat în schimbul gustării duvoniceşti, a mâncării contemplative a creaţiei, să se apropie iraţional de creaţie, mâncând doar coaja fructului dulce al creaţiei, adică inconsistenţa exteriorităţii, refuzând miezul lucrurilor, adică raţionalitatea creaţiei şi raţiunile cele tainice din lucruri, aşa cum ne învată Sfântul Maxim Mărturisitorul.

Casa părintească este atât raiul, cât şi Biserica, Împărăţia lui Dumnezeu. Fiul risipitor este chipul lui Adam cel căzut, dar şi imaginea omului căzut în păcat. Şi nu în ultimul rând Galileea neamurilor, Biserica dintre neamuri, răscumpărată de Hristos prin scump Sângele Său. Omul căzut în păcat a experimentat în istorie suferinţa, simbolizată prin hrănrea cu roşcove şi slujirea la stăpânii porcilor. Lumea îndepărtată este chipul creaţiei care aşteaptă transfigurarea sugerată de cartea Apocalipsa, care vorbeşte despre „cer nou şi pământ nou”. mai mult…

Lasă un răspuns