Roman expulzat pentru ca a gasit o bicicleta abandonata. Era furata

1
473

Cazul ajunge la curtea suprema, danezii nu aveau voie sa-l expulzeze conform regulilor EU

Trussel: Den og lignende sager ender nu i Højesteret

KØBENHAVN: En rumænsk mand er blevet ekspederet ud af Danmark, fordi han blev taget i at bryde låsen op på en cykel, som han havde fundet.

Dermed udgør manden en så alvorlig trussel mod samfundet, at han trods sit statsborgerskab i et andet EU-land er blevet udvist af Udlændingeservice.

Denne og sagerne om fire andre EU-borgere blev onsdag endevendt i Højesteret. Syv dommere skal afgøre, om det var ulovligt, da andre dommere besluttede at frihedsberøve de fem, fordi de var blevet udvist administrativt.

Manden med cyklen blev sigtet for ulovlig omgang med hittegods og for at have overnattet i en tom bygning på Amager. Politiet afgjorde sagen med en advarsel, og efter bare et par timer havde Udlændingeservice udvist ham i to år.

– Man kan spørge sig selv, om det ikke er en voldsom sanktion, men der gælder ingen bagatelgrænse for andre berigelsesforbrydelser end butikstyveri, sagde kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen.

– Det er ikke straffen, der afgør, om man kan udvises. Det drejer sig om udlændingens adfærd, fastslog han.

På vegne af Rigspolitichefen frabeder han sig tæt kontrol med embedsmændenes afgørelse om udvisning, når dommere bliver bedt om at fængsle de udviste EU-borgere.

– Der er ikke mulighed for at prøve udvisningens lovlighed eller gyldighed i forbindelse med frihedsberøvelsen, sagde han.

Advokat Gunnar Homann har den stik modsatte opfattelse.

– Nogle sager er af så bagatelagtig karakter, at der ikke bør ske frihedsberøvelse. Domstolene skal ikke bare kritikløst blåstemple afgørelser truffet af Udlændingeservice, sagde han.

Selve idéen om domstolskontrol kommer til at mangle mening, hvis ikke grundlaget for afgørelserne får et kritisk blik, mener han.

Homann repræsenterer en rumæner, der fik en bøde på 25 kroner, fordi han havde overnattet i et øvrigt temmelig forfaldent kolonihavehus sammen med to kammerater. Også han blev fængslet efter udvisningen.

Menneskerettighederne garanterer alle en hurtig og effektiv afgørelse i retssystemet. Straks når dommerne ser på kravet om fængsling,

bør de kigge på, om Udlændingeservices udvisning rimer med EU-reglerne, mener han. Samme pointe kom fra advokat Michael Steffensen.

Rigspolitichefen mener derimod, at kontrollen kan ske på et senere tidspunkt. Hvis Integrationsministeriet er enig med Udlændingeservice, har den udviste nemlig mulighed for at gå i retten med sin klage. Men det er alt for sent, mener advokaterne. Retssagen fortsætter torsdag./ritzau

 

 

Rumæner udvist for at tage cykel – Indland – Nordjyske.dk

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns